Nõukogu koosseis 2019–2021

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2019. a korraldusega nr 301)

Tõnis Lukaskultuuriminister, nõukogu esimees  
Liikmed:  
Jorma Sarv
rahvakultuuri sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees  
Lauri Kärk audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Jaak Allik
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Peeter Lusmägikehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Mart Laar
kultuuriministri nimetatud esindaja
Anu Saluäär-Kall
rahandusministri nimetatud esindaja
Mait Väljas
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Berk Vaher
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
Maarin Ektermann
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta