Nõukogu koosseis 2017–2019

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 349 )

Indrek Saar kultuuriminister, nõukogu esimees 
Liikmed:  
Are Eller
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja 
Andrus Raudsaluaudiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larini
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maatee rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
David O'Brock
kultuuriministri nimetatud esindaja
Urmo Merila
rahandusministri nimetatud esindaja
Peeter Pere
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Eneken Laanes
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Teder helikunsti sihtkapitali esindaja
Anu Allas 
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta