Nõukogu koosseis 2021–2023

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2021. a korraldusega nr 432)

Heidy Purga kultuuriminister, nõukogu esimees (alates 17.04.2023, kinnitatud VP otsusega 17.04.2023 nr 297)
Piret Hartman kultuuriminister, nõukogu esimees (18.07.2022- 17.04.2023)
Tiit Terik kultuuriminister, nõukogu esimees (3.11.2021- 18.07.2022)
Liikmed:
Jorma Sarv rahvakultuuri sihtkapitali esindaja, nõukogu aseesimees  
Kaarel Kuurmaa audiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Jaak Allik näitekunsti sihtkapitali esindaja
Peeter Lusmägi kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja
Jaan Manitski kultuuriministri nimetatud esindaja
Anu Alber rahandusministri nimetatud esindaja
Mait Väljas arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Berk Vaher kirjanduse sihtkapitali esindaja
Marje Lohuaru helikunsti sihtkapitali esindaja
Maarin Ektermann kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja