Nõukogu koosseis 2017–2019

(Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 349 )

Tõnis Lukaskultuuriminister, nõukogu esimees  (alates 29.04.2019)
Indrek Saar kultuuriminister, nõukogu esimees  (9.04.2015 - 29.04.2019)
Liikmed:  
Are Eller (kuni 21.03.2019)
kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja 
Andrus Raudsaluaudiovisuaalse kunsti sihtkapitali esindaja
Monika Larini
näitekunsti sihtkapitali esindaja
Aet Maatee rahvakultuuri sihtkapitali esindaja
David O'Brock
kultuuriministri nimetatud esindaja
Urmo Merila
rahandusministri nimetatud esindaja
Peeter Pere
arhitektuuri sihtkapitali esindaja
Eneken Laanes
kirjanduse sihtkapitali esindaja
Tiia Teder helikunsti sihtkapitali esindaja
Anu Allas 
kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali esindaja
Peeter Lusmägi
(alates 21.03.2019; RT III, 22.03.2019, 2)

kehakultuuri ja spordi sihtkapitali esindaja


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta