Arhitektuuri sihtkapital

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiad


Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärk on tunnustada silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris ja sidusvaldkondades ning ergutada valdkonna arengut ja tõsta selle üldist prestiiži ühiskonnas.  

Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas eelmise aasta loomingu eest. Preemiakandidaate saab esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise,  maastikuarhitektuuri, disaini, restaureerimise või rekonstrueerimise, arhitektuurikriitika  ja muu arhitektuurialase tegevuse eest.

Aastapreemiate arv määratakse igal aastal eraldi. Preemiad on võrdse suurusega. Preemia määramisel autorite kollektiivile kuulub see autorite vahel jagamisele.

Kandidaatide esitamine

Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Kandidaadiks võib esitada objekte, mis on valminud perioodil 21.08.2023-20.08.2024.

Ettepaneku võib esitada veebivormil või pdf-formaadis presentatsioonina (e-postiga).

Ettepanek peab sisaldama:

  • preemiakandidaadi vabas vormis tutvustust
  • vähemalt nelja A4-formaadis fotot
  • jooniseid
  • autori (loomingulist) CV-d, isikukoodi ja kontaktandmeid (NB! mitme autori korral tuleb täpsustada autorsuse määr protsentides)
  • omaniku või tellija nõusolekut objekti külastamiseks ja tema kontaktandmeid
  • ehitajafirma nime

Ettepanekuid võetakse veebivormil või e-kirja teel (arhitektuur@kulka.ee) vastu 20. augustini (k.a).


Preemiakandidaatide valimise eelvoor toimub laekunud ettepanekute alusel. Sihtkapitalil on õigus heatasemeliste preemiakandidaatide puudumisel jätta aastapreemiad välja andmata.


Žürii

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate žürii moodustatakse üldjuhul sihtkapitali liikmetest. Kui võistlustööde hulgas on töid, mille autor on sihtkapitali liige, leitakse talle asendusliige alaliitude poolt.  Žüriil on õigus ka omalt poolt aastapreemia kandidaate esitada.


Preemiasaajate valimine

Žürii ja sihtkapitali otsus protokollitakse. Preemiate üleandmise sündmuse korraldavad valdkonna erialaliidud koostöös. Kultuurkapitali rahalise preemiaga kaasneb meene.