Aastapreemiad

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärk on tunnustada silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris, ergutada arhitektuurielu arengut ning tõsta selle üldist prestiiži ühiskonnas.  

Arhitektuuri sihtkapital annab aastapreemiaid välja kord aastas eelmise aasta loomingu eest. Preemiakandidaate saab esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, keskkonnadisaini, restaureerimise/ rekonstrueerimise, arhitektuurialase tegevuse ja arhitektuurikriitika valdkonnast. Aastapreemiate arv määratakse igal aastal eraldi. Preemiad on võrdse suurusega. Preemia määramisel autorite kollektiivile kuulub see autorite vahel jagamisele.

Kandidaatide esitamine

Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Kandidaadiks võib esitada objekte, mis on valminud perioodil 1.01.2018-19.08.2019.

Ettepanek tuleb esitada PDF-vormingus presentatsioonina ning see peab sisaldama:
- objekti vabas vormis tutvustust
- vähemalt nelja A4-formaadis fotot
- jooniseid
- autori (loomingulist) CV-d, isikukoodi ja kontaktandmeid
  (mitme autori korral tuleb täpsustada autorluse määr protsentides)
- omaniku või tellija nõusolekut objekti külastamiseks ja tema kontaktandmeid
- ehitajafirma nime

Ettepanekuid võetakse vastu 20. augustini e-kirja teel (arhitektuur@kulka.ee).

Preemiakandidaatide valimise eelvoor toimub laekunud ettepanekute alusel. Sihtkapitalil on õigus heatasemeliste preemiakandidaatide puudumisel jätta aastapreemiad välja andmata.

Žürii

Arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate žürii moodustatakse üldjuhul sihtkapitali liikmetest. Kui võistlustööde hulgas on töid, mille autoriks on sihtkapitali liige, leitakse talle asendusliige alaliitude poolt.

Preemiasaajate valimine

Sihtkapitali (žürii) otsus protokollitakse. Preemiate üleandmise sündmuse korraldavad valdkonna erialaliidud koostöös. Rahalise preemiaga kaasneb preemia tunnusmärk.

Arhitektuuri sihtkapitali raha jaotamise korra on kinnitanud Kultuurkapitali nõukogu 26. märtsil 2019 ning korda rakendatakse alates 15. aprillist 2019.Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta