Arhitektuuri sihtkapitali eristipendiumid

           Taotluste esitamise tähtaeg 20. mai

           Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november

           Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta