Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Aastapreemiad

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiad antakse igal aastal üle spordivaldkonna ühisel galaüritusel "Spordiaasta tähed". 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapital teeb iga kalendriaasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva spordiinimese või -sündmuse autasustamiseks. Kultuurkapitali aastapreemia ja elutööpreemia kehakultuurj ja spordi valdkonnas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiate galal aasta alguses. 

Sihtkapitali aastapreemia rahalise suuruse määrab kehakultuuri ja spordi sihtkapitali  nõukogu.