Kirjanduse sihtkapital

Kirjanduse sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse kirjandusvaldkonnas tegutsevat inimest, kelle on esitanud selle kirjandusega seotud ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Kirjanduse sihtkapitali nõukogu koosseis 2023-2025

(kinnitatud 3.11.2023 kultuuriministri käskkirjaga nr 230)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ilona Kivirähk
Eesti Kirjanike Liit
Jaanika Palm

sihtkapitali esindaja nõukogus


Eesti Lastekirjanduse Keskus
Kadri Rahusaar

aseesimees


Eesti Kirjastuste Liit
Lauri Eesmaa
SA Kultuurileht
Mari Klein
Tallinna Kirjanduskeskus, MTÜ Tammsaare ja Vilde Sõprade Selts
Piret Viires

esimees


Eesti Kirjanike Liit
Sirje Olesk Eesti Kirjanike Liit