Aastapreemiad

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali aastapreemiate pidulik üleandmine toimub igal aastal Kultuurkapitali pidulikul galaüritusel. Lisaks teeb kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital iga kalendriaasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva kunstisündmuse autasustamiseks.

Sihtkapitali aastapreemia rahalise suuruse määrab kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta