Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse kunstivaldkonnas tegutsevat inimest, kelle on esitanud kunstiga seotud ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama inimene võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister.

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali nõukogu koosseis 2019-2021

(kinnitatud 25. oktoobril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 175)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Anne Parmasto                 
Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone                                      
Indrek Grigor
Tartu Kunstimuuseum, Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Tartu Kunstnike Liit, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum MTÜ, SA Kunstihoone, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Indrek Köster  Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum MTÜ, SA Kunstihoone, Fotokunstnike Ühendus

Maarin Ektermann
 esimees

Temnikova & Kasela galerii, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum MTÜ, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Fotokunstnike Ühendus, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus                             
Mari Vallikivi aseesimees Tartu Kunstimuuseum, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, SA Kunstihoone, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Sten Ojavee   Eesti Kunstnike Liit, SA Kunstihoone
Kaire Rannik   Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Disainikeskus, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum