Rahvakultuuri sihtkapital

Aastapreemiad      

Rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiad antakse igal aastal üle Kultuurkapitali pidulikul galaüritusel. Lisaks teeb rahvakultuuri sihtkapital iga kalendriaasta lõpul Eesti Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku ühe Kultuurkapitali aastapreemiat vääriva rahvakultuuri valdkonnas tegutseva kultuuriinimese või valdkonna kultuurisündmuse autasustamiseks. 

Sihtkapitali aastapreemia rahalise suuruse määrab rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu.