Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse rahvakultuuri valdkonnas tegutsevat inimest, kelle on esitanud erinevate kultuurialade ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2019-2021

(kinnitatud 25. oktoobril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 175)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Dagmar Ingi         
Eesti Muuseumiühing MTÜ, ICOM Eesti, Tartu Ülikooli muuseum       
Sille Kapper  
Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Tantsuagentuur SA, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Mooste Rahvamuusikakool, Sabatants MTÜ
Ave Matsinesimees Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Harrastusteatrite Liit, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Rahvakultuuri Keskus
Jorma Sarv
Eesti Koorijuhtide Liit
Kaie Tanner Eesti Kooriühing
Marju Kõivupuu aseesimees Võru Instituut, MTÜ Folgisellide Selts, Võro Selts VKKF
Tiina Tegelmann

  Eesti Harrastusteatrite Liit, Vilde Teater MTÜ, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit, Salme Vallateater, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Näitejuhtide Teatritrupp, Karakter MTÜ, Teater TRET, Eesti Rahvamajade Ühing, Teoteater MTÜ, Tammsaare Teater MTÜ

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta