Rahvakultuuri sihtkapital

Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse rahvakultuuri valdkonnas tegutsevat inimest, kelle on esitanud erinevate kultuurialade ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2023-2025

(kinnitatud 3.11.2023 kultuuriministri käskkirjaga nr 230)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Dagmar Ingi

sihtkapitali esindaja nõukogus


Eesti Muuseumide Liit, MTÜ Eesti Muuseumiühing, Eesti Folkloorinõukogu, ICOM Eesti Rahvuskomitee, Eesti Rahvakultuuri Keskus
Laura Liinat

aseesimees


Eesti Pärimusmuusika Keskus MTÜ, Viljandi Kitarrifestival, Eesti Folkloorinõukogu
Liina Veskimägi-Iliste esimees
Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Mall Paulus
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, SA Eesti Tantsuagentuur, Eesti Tantsunõukogu, Eesti Tantsuhuvihariduse Liit MTÜ
Raul Talmar
Eesti Kooriühing, Ansambel -7 MTÜ
Reet Hiiemäe
Eesti Kirjandusmuuseum
Tarmo Kivisilla

Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Võru Instituut, MTÜ Folgisellide Selts