Rahvakultuuri sihtkapital

Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse rahvakultuuri valdkonnas tegutsevat inimest, kelle on esitanud erinevate kultuurialade ühendused. Sihtkapitali liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2019-2021

(kinnitatud 25. oktoobril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 175,
muudetud 13. detsembril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 202)


Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Ave Matsinesimees Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Harrastusteatrite Liit, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia, Rahvakultuuri Keskus
Marju Kõivupuu aseesimees Võru Instituut, Folgisellide Selts, Võro Selts VKKF
Dagmar Ingi         
Eesti Muuseumiühing, ICOM Eesti, Tartu Ülikooli muuseum       
Sille Kapper  
Eesti Pärimusmuusika Keskus, Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Mooste Rahvamuusikakool, Sabatants MTÜ
Jorma Sarv

Eesti Koorijuhtide Liit
Tiina Tegelmann

Eesti Harrastusteatrite Liit, Vilde Teater MTÜ, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liit, Salme Vallateater, Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Näitejuhtide Teatritrupp, Karakter MTÜ, Teater TRET, Eesti Rahvamajade Ühing, Teoteater MTÜ, Tammsaare Teater MTÜ
Kaie Tanner (alates 13.12.2019) Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Ants Soots (kuni 13.12.2019) Eesti Kooriühing