Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2015-2017

(kinnitatud 6. novembril 2015 kultuuriministri käskkirjaga nr 227)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Mikk Sarv      
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ                      
Liina Veskimägi-Iliste
Eesti Folkloorinõukogu, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, Rahvakultuuri Keskus, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Vabaharidusliit
Helle-Mare KõmmusEesti Folkloorinõukogu, Rahvakultuuri Keskus, MTÜ Tantsumajakas, Tarvanpää Selts, TLÜ kunstide instituut, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Fine 5 Tantsuteater, Eesti Rahvatantsukeskus, Eesti Tantsunõukogu, Eesti Tantsuhariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Tantsukunstnike Liit
Kristiina OomeraseesimeesEesti Folkloorinõukogu, KaRakTer, Eesti Harrastusteatrite Liit, Salme Vallateater, Saaremaa Rahvakultuuriselts, Lutsu Teatri Selts, Improgrupp Jaa
Hirvo SurvaEesti Kooriühing, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Inge Laurik-TederEesti Muuseumiühing
Aet Maatee esimeesViljandimaa Rahvakultuuriselts

Sihtkapitali koosseis 2013-2015

(kinnitatud 6. novembril 2013 kultuuriministri käskkirjaga nr 346)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Marju Kõivupuu           esimees                   Võro Selts VKKF MTÜ, Eesti Pärimusmuusika  Keskus                      
Piret ÕunapuuaseesimeesEesti Muuseumiühing
Urvi HaasmaEesti Muusikanõukogu, Eesti Kultuuri Koda
Aarne SaluveerEesti Muusikakoolide Liit, Eesti Kooriühing, G. Otsa nim Tallinna Muusikakool, Eesti Muusikanõukogu, Eesti Kultuuri Koda
Liivi SoovaEeati Rahvakunsti ja Käsitöö Liit,
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Hirvo SurvaEesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Kadri Tiis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Eesti Tantsuhariduse Liit MTÜ, Eesti Tantsuagentuur, Tantsuteater Zick MTÜ, Eesti Tantsukunstnike Liit, Eesti Tantsunõukogu MTÜ, Eesti Kultuuri Koda

Sihtkapitali koosseis 2011-2013

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga 10.november 2011 nr 396

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Ants Johansonesimees
Marju Kõivupuu

Kristiina Oomer

Aarne Saluveer aseesimees

Liivi Soova

Maret Tamjärv

 Kadri Tiis  

Sihtkapitali koosseis 2009-2011

kinnitatud kultuuriministri käskkirjaga 9.november 2009 nr 376

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Angela Arrasteaseesimees Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu, Eesti Tantsuagentuuri Tantsukeskus SA, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts 
Ants Johansonesimees
Eino Pedanik
Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit 
Maret Tamjärv
Eesti Muuseumiühing
Liina Veskimägi-Illiste
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Piret Voolaid
Eesti Kirjandusmuuseum, TÜ Eesti ja
võrdleva rahvaluule osakond 
Ene-Juta Üleoja
(kuni 17. 05. 2010) 

Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA, Eesti Naislaulu Selts, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Segakooride Liit, Eesti Kooriühing
 Heli Sepp
(kinnitatud 17. 05. 2010 kultuuri-
ministri käskkirjaga nr 227) 
 Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus, Rahvakultuuri Keskus

Sihtkapitali koosseis 2007-2009

(kinnitatud 7. novembril 2007 kultuuriministri käskkirjaga nr 366) 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Angela Arraste 

Eesti Laulu - ja Tantsupeo SA 
Toomas Lõhmuste
esimees Teoteater MTÜ, Eesti Harrastusteatrite Liit
Celia Roose 
aseesimees Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Võro Instituut
Liivi Soova 

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit 
Ülle Välimäe 

Türi Kultuuriseltsing, Türi Kultuurimaja, Türi vald, Eesti Rahvamajade Ühing MTÜ
Ene Üleoja 

Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Laulu - ja Tantsupeo SA, Eesti Naislaulu Selts, Eesti Koorijuhtide Liit, Eesti Segakooride Liit, Eesti Kooriühing 
Marju Reismaa 

Eesti Muuseumiühing

Sihtkapitali koosseis 2005-2007

(kinnitatud 31. oktoobril 2005 kultuurministri käskkirjaga nr 315)
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Riin Kivinurm
esimees Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoda, MTÜ Harjumaa Kultuurikorraldajate Liit, Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus, Harju maavalitsus 
Toomas Lõhmuste 

SA Betti Alveri Fond 
Anne Ojalo
aseesimees Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Eino Pedanik 

Eesti Folkloori Selts
Celia Roose

Viljandi Kultuuriakadeemia
Ants Soots

Eesti Segakooride Liit, Eesti Kooriühing, Eesti Meestelaulu Selts, Eesti Naislaulu Selts 
Liivi Soova

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 

Sihtkapitali koosseis 2003-2005

(kinnitatud  23. oktoobril 2003 kultuurministri käskkirjaga nr 161)
Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Aarne Saluveer 
esimees
Eesti Kooriühing
Jaak Johanson 
aseesimees 
Võro Selts VKKF
Aile Heidmets

Eesti Muuseumiühing 
Kristiina Oomer 

Eesti Vabaharidusliit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Rahvakultuuri Keskseltside Liit
Eino Pedanik 

Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA
Kadri Tiis 

Rahvakultuuri Keskus, Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus 
Marju Torp-Kõivupuu 

Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Folkloori Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Võro Instituut

Sihtkapitali koosseis 2001-2003
(kinnitatud 30. oktoobril 2001 kultuurministri käskkirjaga nr 178)

Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ivo Eesmaa  
esimees
Eesti Vabaharidusliit, Rahvakultuuri Keskus 
Mare Kõiva 
aseesimees
Eesti Kirjandusmuuseum, EKA, MTÜ Fenno-Ugria Asutus 
Jaak Johanson 

Viljandi Kultuurikolledž 
Helle-Mari Kõmmus

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Rahvakultuuri Keskus 
Aarne Saluveer

Eesti Kooriühing
Liina Veskimägi
(kuni 02.06.2003) 

Eesti Kodutöönduse Arendamise Keskselts
Piret Viisimaa

Eesti Harrastusteatrite Liit 
 Aile Heidmets
(kinnitatud 02.06.2003
kultuuriministri käskkirjaga
nr  103) 
 Eesti Vabaõhumuuseum 

Sihtkapitali koosseis 1999-2001

 (kinnitatud 1. novembril 1999 kultuurministri käskkirjaga nr 174) 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ivo Eesmaa 

Eesti Vabaharidusliit 
Mare Kõiva

Võru Instituut
Viivi Metslaid

Eesti Harrastusteatrite Liit
Maie Orav

Eesti Folkloori Selts
Külli Salumäe

Heimtali Muuseum
Ants Soots 

Eesti Kooriühing 
Piret Õunapuu

Eesti Vabaõhumuuseum
httpwwwkulkaeeadmintemplateseditoreditorimagesspacergif

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1997-1999

(kinnitatud 7. oktoobril 1997 kultuurministri käskkirjaga nr 199, kaheks aastaks) 
Liige 

Liikmekandidaadiks esitaja
Reet Valgmaa
esimees 
Eesti Vabaharidusliit 
Kaido Kama 
aseesimees 
SA Fenno-Ugria 
Kalev Järvela 

Rahvakunstiselts Leigarid
Ene Lukka 

Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Toomas Lõhmuste 

Tallinna Pedagoogikaülikool
Ants Soots 
Eesti Kooriühing
Tiiu Valm 

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing

Rahvakultuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 1994-1997

 (kinnitatud 6. oktoobril 1994, kolmeks aastaks) 
Liige

Liikmekandidaadiks esitaja
Ingrid Rüütel 
esimees
Eesti Folkloori Selts
Mait Agu
aseesimees 
Tantsuinfo Keskus Eestis 
Paul Hagu

Eesti Folkloori Selts 
Venno Laul 

Eesti Kooriühing
Mikk Sarv

Eesti Vabaharidusliit
Jaan Urvet 

Eesti Harrastusteatrite Liit
Reet Valgmaa 

Eesti Vabaharidusliit 


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta