2023. aastal tehti mitmeid muudatusi Eesti Kultuurkapitali töökorralduses ja aruannete esitamise korras

Alates augustist muudeti Kultuurkapitali töökorraldust.

 

Siiani tegelesid sihtkapitalidele esitatud taotluste ja eralduste lepingutega projektijuhid ning aruandeid kontrollisid järelevalvespetsialistid. Nüüd on igal valdkonnal oma kuraator, kes tegeleb kogu valdkonnaga taotlustest kuni aruanneteni. Loodame, et muudatus teeb nii taotlemise kui ka aruandluse protsessi taotlejate jaoks veelgi lihtsamaks ja selgemaks.

Kuraatorite kontaktandmed leiate Kultuurkapitali lehelt.

 

Alates 1. augustist muutus aruannete esitamise kord. Edaspidi ei ole kõigil aruande esitajatel vaja lisada projekti- ja tegevustoetuste aruannetele kulusid tõendavaid maksedokumente (v.a rahvariiete ja instrumentide soetamise projektid ning tõlkeprogrammide AER ja Hieronymus toetused) ning füüsilisi lisasid, nt helikandjaid, trükiseid jms (v.a tõlkeprogrammid). Maksedokumentide kontrolli tehakse alates augustist pisteliselt või valimi alusel, kontrollimise korral saadetakse teile sellekohane teavitus 90 päeva jooksul alates aruande esitamise päevast.

 

NB! Juhime tähelepanu, et:

  • sisuline aruanne tuleb esitada tähtaegselt e-kulka kaudu,
  • aruande esitamise tähtajaks peab olema toetuse eesmärk täidetud ja kõik kulud tehtud
  • lepingu muutmise soovi korral tuleb avaldus esitada enne aruande esitamise tähtaega
  • kui esitate aruande pärast tähtaega, ei tee Kultuurkapital teile uut eraldust kolme kuu jooksul alates aruande esitamisest
  • kui aruanne on esitamata, siis uusi eraldusi ei tehta
(Kulusid tõendavaid dokumente peavad juriidilised isikud säilitama 7 aastat ning eraisikutel palume dokumente säilitada vähemalt 1 aasta).

 

Augustist kehtib uus Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kordning uuenenud on ka raha jagamise põhimõtted. Enne taotluse esitamist soovitame kindlasti tutvuda vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi kehtiva raha jagamise korraga.
 
Alates 16. oktoobrist on muutunud lepingute ja aruannete allkirjastamine.
Kui juriidilise isiku lepingu või aruande allkirjastaja määramine ei õnnestu, võtke ühendust oma asutuse allkirjaõigusliku isikuga. Juriidiliste isikute allkirjaõiguslikud esindajad peavad e-kulkas looma juriidilise isiku kasutajakonto või kui kasutajakonto on varasemalt olemas, selle aktiveerima e-kulkasse sisselogimisel ning märkima ennast allkirjastajaks taotlejakonto avalehel „Allkirjasta“ veerus „+“ ikoonil klõpsates.

 

Oktoobris lõppes Eesti Rahvakultuuri Keskuse regionaalse kultuuritegevuse toetusmeede ning seni meetmest toetatud projektid võivad muude rahastusvõimaluste kõrval küsida toetust ka Eesti Kultuurkapitalilt. Meilt saab taotleda projektitoetusi sihtkapitalide ja/või ekspertgruppide raha jagamise kordade alusel, eraldi meedet Kultuurkapitalil selleks ei ole. Raha jagamise kordadega saate tutvuda kodulehel www.kulka.ee, taotlused tuleb esitada e-kulka kaudu

 

Küsimuste korral palun pöörduge oma valdkonna sihtkapitali kuraatori poole ning loodame sujuvale koostööle.