Arhitektuuri sihtkapital kutsub üles esitama aastapreemia kandidaate

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital ootab 21. augustini ettepanekuid aastapreemia määramiseks valdkonnas enim silma paistnud isikutele ja tegudele. Preemiasaajad kuulutatakse välja detsembri alguses Kultuurkapitali ja erialaliitude ühisüritusel.

Tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti arhitektuuris ning ergutamaks arhitektuurielu, annab Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital välja aastapreemiad. Preemiakandidaate võib esitada arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise, maastikuarhitektuuri, disaini, restaureerimise/ rekonstrueerimise ja arhitektuurialase tegevuse valdkonnast ja teistest sidusvaldkondadest. 

Preemiakandidaate saavad esitada kõik organisatsioonid, ühingud ja üksikisikud. Kandidaadiks võib esitada objekte, mis on valminud perioodil 20.08.2019-20.08.2020 

Ootame ettepanekuid pdf-formaadis presentatsioonina, mis sisaldaks:

- vabas vormis ettepanekut
- vähemalt nelja A4 formaadis fotot
- jooniseid
- autori CV-d isikukoodi ja kontaktandmetega (NB! mitme autori korral märkige autorluse määr protsentides - juhul kui preemia määratakse autorite kollektiivile, kuulub see autorite vahel jagamisele)
- omaniku või tellija nõusolekut objekti külastamiseks ja tema andmeid ning ehitajafirma nime

Ettepanekuid kandidaatide kohta võetakse vastu 21. augustini 2020 e-kirja teel aadressil arhitektuur@kulka.ee

Täiendav info: Liis Viira, 699 9160, arhitektuur@kulka.ee.