Rahvakultuur

Balti Kultuurifond alustab taotluste vastuvõttu

Alates käesoleva aasta jaanuarist saab taotleda Balti Kultuurifondilt toetust Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide läbiviimiseks. 8. juulil 2018 loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu. Toetusi antakse välja kord aastas, taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai.

Kultuurkapitali aastapreemiad antakse üle 1. veebruaril Balti jaama ootepaviljonis

Balti jaama ootapaviljonis antakse 1. veebruaril kell 19.00 pidulikul auhinnagalal üle Kultuurkapitali aastapreemiad 2018. aastal silma paistnud kultuuri- ja spordivaldkonna tegijatele. Galaõhtu lavastab Eva Koldits.