Avatud Eesti Raamat tähistas 200. teose ilmumist

Maailma mõtteloo võtmetekstide tõlkeid koondava Avatud Eesti Raamatu (AER) sari tähistas hiljuti kahesajanda teose ilmumist. 1994. aastal Avatud Eesti Fondi toetusega ilmuma hakanud sarja antakse 2004. aastast välja Eesti Kultuurkapitali nõukogu AERi programmi toel.

Sarja koordineerib 2004. aastal Kultuurkapitali nõukogu juures olev ekspertkomisjon, mis moodustatakse kirjanduse sihtkapitali ettepanekul. Komisjoni kuuluvad praegu Mart Orav, Peeter Torop ja Tõnu Viik, tehnilise töö eest hoolitseb Merle Liivand.

AER toetab statuudi kohaselt väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste tekstide eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist ning nende tekstide valimike koostamist. Kirjastustel on võimalus taotleda projektitoetust tekstide väljaandmiseks, toimetamiseks, tõlkeõiguste tasumiseks ja e-raamatu valmistamiseks. Lisaks taotlustele on komisjon ka ise algatanud teoste tõlkimist ja otsinud sobivaid tõlkijaid.

Sarja raamatuid on välja andnud 12 Eesti kirjastust: Emakeele Sihtasutus (EKSA), EYS Veljesto, Hendrik Lindepuu kirjastus, Ilmamaa, Kunst, Tallinna Ülikooli Kirjastus, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tänapäev, Valgus, Varrak ning Hortus Litterarum ja Vagabund.

Annetused

Perioodil 2004 kuni 2011 oli AER aastaeelarve vahemikus 25000 kuni 45 000 eurot. Alates 2011. aastast on saadud jagada oluliselt rohkem raha, kuna programm sai eraannetajalt viieks aastaks 500 000 euro suuruse annetuse.  

Alates 2016. aastast on sarja suursponsor Postimees Grupp AS (AS Eesti Meedia), mis toetab AER-i aastas 130 000 euroga, Kultuurkapital paneb omalt poolt juurde 70 000 eurot aastas. Teine sponsorluseaeg kestab kuni 2021. aastani.

2017. aastal taotleti AER-i komisjonilt kokku 309 020 eurot, raha jagati 223 609 eurot, mis moodustab ligikaudu 72% protsenti küsitust. Enamus eraldatud rahast on tõlketoetused, vähem küsitakse tõlgete toimetamiseks ja muudeks kuludeks.

Tõlkimisel ja ilmumas teosed

2018. aastal on seni ilmunud kaheksa teost: Francis Baconi «Esseed», Peter L. Bergeri ja Thomas Luckmanni «Tegelikkuse sotsiaalne ülesehitus: Teadmussotsioloogiline uurimus», Gerschom Scholemi «Pühakirjast alkeemiani: Valik artikleid» (Ilmamaa), Johann Peter Eckermanni «Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832», Gérard Genette’i «Tekstist teoseni: Valik esseid» (EKSA), Bertrand Russelli «Filosoofia probleemid» (Varrak), Arthur Schopenhauer „Maailm kui tahe ja kujutlus“ 2 köidet (Ilmamaa). Kokku on AER-i sarjas on ilmumas ligi 90 teost. Loetelu kõikidest ilmunud raamatutest on siin.  

Artikkel on refereeritud ajalehes Postimees 20. aprillil ilmunud artiklist "Avatud Eesti raamatu sari tähistab kahekordset sünnipäeva"