Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmus uus raamat, Gottfried Wilhelm Leibnizi "Valitud tööd ja kirjad"

Gottfried Wilhelm Leibniz, "Valitud tööd ja kirjad". Prantsuse, ladina, inglise ja saksa keelest tõlkinud ning saatesõna kirjutanud Margus Ott. Koostanud ja sissejuhatuse kirjutanud Ilmar Vene. Toimetanud Katrin Raid. Tartu: kirjastus Ilmamaa, 2020, 440 lk.
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) kuulub mõtlejate hulka, kelle hidamisel on ajuti jõutud äärmusliku vastandlikkuseni: ühtede meelest pole ta vähemat kui oma ajastu vägevaim vaim, nii mõnedki on aga halvustanud tema “neoskolastikat”. Raamatu koostaja ning eessõna autor Ilmar Vene nimetab teda viimaseks entsüklopedistiks. Eri distsipliinid sulanduvad Leibnizil universaalvaimus ühtseks tervikuks, sest üks teadmiste valdkond seostus teisega ja kirjutamise ajal olid tal kõik vaimsed varud ühtmoodi käepärast. Seepärast on ta hinnatud ka meie praeguse vaimse killustumise oludes. Käesolevasse köitesse valitud tekstid on jõukohased ka neile, kes alles alustavad Leibniziga tutvumist, sest just kirjades kõrgetele võimukandjatele, oponentidele ja mõttekaaslastele ning tutvustustes, selgitustes ja lühikirjutistes on filosoof püüdnud esitada oma teese võimalikult arusaadavalt. Raamatu järelsõnas annab tõlkija Margus Ott mõned olulised lähteaimdused Leibnizi filosoofiasse süvenemiseks.
Suurematesse elustiili- ja elamuskauplustesse (raamatukauplused kaasa arvatud) jõuab käesolev köide järgmise nädala teisel poolel. Aga soodsaim ja juba saadaval on see Ilmamaa e-poes https://www.ilmamaa.ee/.../gottfried-wilhelm-leibniz...