Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Frank Hyneman Knighti "Risk, määramatus ja kasum"

UUS! Frank Hyneman Knight, "Risk, määramatus ja kasum". Inglise keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Alari Purju, toimetanud Siiri Ombler. Tartu: Ilmamaa, 2023, 488 lk.
Ameerika majandusteoreetik Frank Hyneman Knight (1885–1972) heidab oma tuntuima töö “Risk, määramatus ja kasum” (1921) algusosa esimeses peatükkis pilgu majandusteooria meetoditele, teine peatükk on pühendatud 19. sajandi majandusteaduse ülevaatele. Raamatu teine osa kirjeldab täieliku konkurentsi korral tekkivaid probleeme. Knighti käsitluse panus majandusteooriasse ongi riski ja määramatuse eristamine. Tema jaoks on risk mõõdetav määramatus, mille mõju on erinevate meetoditega võimalik piirata või vältida. Määramatus on aga teadmatus, mille mõju hindamist pole võimalik välja arvutada. Nõnda on ühtede kaante vahel nii ettevõtluse arengu ajalooline ülevaade kui ka klassikaks muutunud teoreetiline käsitlus.