Avatud Eesti Raamatu sarjas on ilmunud uus raamat, Thorstein Veblen. “Jõudeklassi teooria. Majandusteaduslik uurimus institutsioonidest”

UUS! Thorstein Veblen. “Jõudeklassi teooria. Majandusteaduslik uurimus institutsioonidest”. Inglise keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Alari Purju, toimetanud Leino Pahtma, ladinakeelsed tsitaadid toimetanud Ivo Volt. Tartu: Ilmamaa, 2023, 400 lk.

Sardoonilise ühiskonnakriitikuna tuntud Ameerika sotsioloogi ja majandusteadlase Thorstein Vebleni (1857–1929) kuulsaim teos “Jõudeklassi teooria” on kirjutatud 1890ndatel ning selle taotluseks oli teatud üldteooria loomine, mis kirjeldab jõudeklassi ajaloolist tausta, koosseisu, selle kujunemise reegleid ja mõju majandusele. Oma kaasajas Veblen head vastuvõttu ei leidnud, ta lähenes majanduslikele nähtustele mitte majanduse, vaid pigem ajaloo või sotsioloogia vaatenurgast. Samas muutusid tema kontseptsioonid raamatu avaldamise järel populaarseks ja nende mõju avaldus väljaspool majandusteooriat. Mahlakas stiilis kirjutatud raamat algab eliidi ajaloolise kujunemise kirjeldusega, järgmised peatükid näitavad jõudeklassi erinevaid omadusi, sellega ühinemise tingimusi ja mõju ühiskonnale. Tema poolehoid kuulus tööstuslikule progressile ja majanduslikule efektiivsusele. Haritud ja iseseisvad naised ja insenerid olid tema arvates need, kes peavad ühiskonna päästma.