Balti Kultuurifond toetab Eesti, Läti ja Leedu ühiseid kultuuriprojekte 

1. jaanuarist 2019 saab esitada taotlusi Balti Kultuurifondi Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide korraldamiseks. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 100 000 eurot. 
8. juulil loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu.

Balti Kultuurifond hakkab toetama professionaalseid üritusi ja projekte järgmistes valdkondades:
  • arhitektuur
  • kujutav kunst
  • disain
  • kirjandus
  • helikunst
  • etenduskunstid
  • raamatukogud
  • muuseumid
  • arhiivid
Eelkõige toetatakse uusi ja mittekorduvaid kultuurisündmusi, mis toimuvad väljapool Balti riike – kontserdid, näitused, festivalid, performance’id, rahvusvahelised Balti fookusega üritused ning kultuuri rahvusvahelistumist edendavad showcase'id ja foorumid. 

Iga Balti riik panustab fondi 100 000 eurot aastas ja fondi aastaeelarveks kujuneb 300 000 eurot. Taotlejad võivad olla ainult Eesti, Läti või Leedu juriidilised isikud. Toetus ühe projekti kohta on 25 000 kuni 100 000 eurot. Toetusi antakse välja 1 kord aastas.

Fondi administreerivad 3-aastase rotatsiooni korras riikide kultuurkapitalid ja esimesena alustab koordineerimist Eesti Kultuurkapital. Taotlusi hakkab hindama 6-liikmeline erinevate kultuurivaldkondade esindajaist koosnev ekspertkomisjon, mis määratakse ametisse kolmeks aastaks. Igat Balti riiki esindab komisjonis kaks liiget. 

Fondi statuut ja taotlemistingimused valmivad ning ekspertkomisjon valitakse 1. jaanuariks 2019. Fondi töökeel on inglise keel.