Eesti Kultuurkapital sai Norrast suurannetuse

Norra eraannetaja annetas Eesti Kultuurkapitali Traducta programmile 150 000 eurot eestikeelse väärtkirjanduse tõlkimiseks norra, islandi ja taani keelde.

Norra suund hakkab kandma nime Norsk PengepungNorra rahakott.

Annetaja, suur Eesti kultuuri sõber ja estofiil, kes on ka ise hulgaliselt eesti kirjandust norra keelde tõlkinud, soovib jääda üldsusele anonüümseks.

Annetuse toel tõlgitakse eesti kirjandust esimesel viiel aastal vaid norra keelde, seejärel ka islandi ja taani keelde.

Tegemist on juba teise suure annetusega Traducta programmile sellel aastal. Eraannetaja toel on Traductal varasemalt 40 000 eurone Inglise rahakott - English Wallet eesti kirjanduse tõlkimiseks inglise keelde.

Traducta on Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt 2000. aastal algatatud toetusprogramm eesti kirjasõna tõlkijaile ja väliskirjastustele. Programmi eesmärk on toetada eesti autorite tööde (eelkõige ilukirjanduse, kuid ka ajaloo, folkloori, esseistika) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.