TRADUCTA pakub toetusi tõlkijale ja väliskirjastustele eesti väärtkirjanduse (ilukirjanduse, ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimiseks võõrkeeltesse ja selle avaldamiseks väljaspool Eestit.

Milleks ja kes võivad toetust kasutada?

Tõlkija loometöötoetust võivad kasutada tõlkijad tõlkeloomingu arendamiseks, mille käigus sünnib ilukirjanduslik tõlge, mis ilmub väljaspool Eestit. Erandkorras toetatakse ka kirjandusteose katkendi tõlkimist, kuid sama katkendi ilmumisel tõlketeose osana selle tõlkimist uuesti ei toetata.

Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada Eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal. Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta