TRADUCTA pakub toetusi tõlkijaile ja väliskirjastustele eesti väärtkirjanduse (ilukirjanduse, ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimiseks võõrkeeltesse ja selle avaldamiseks väljaspool Eestit.

Milleks ja kes võivad toetust taotleda?

Tõlkija loometöötoetust võivad taotleda tõlkijad, kes tõlgivad eesti kirjandust võõrkeelde. Tõlgitud teos peab ilmuma väljaspool Eestit. 

Teose väljaandmistoetust saavad väliskirjastused kasutada Eesti kirjanduse avaldamiseks välismaal.  

Traducta programm toetab ainult kvaliteetse tõlkega teoseid.

Taotluste esitamise tähtajad on 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november ning taotlemise tingimused on täpsustatud statuudis.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta