Füüsilised isikud ei pea Kultuurkapitali stipendiume, toetusi ja preemiaid arvestama aastatulu hulka 

Alates 1. jaanuarist, kui hakkab kehtima uus tulumaksuseadus, ei pea füüsilised isikud arvestama Kultuurkapitali stipendiume, toetusi ja preemiaid aastatulu hulka. 

Alates 1. jaanuarist 2018 arvestatakse füüsilise isiku aastatulu hulka ainult tulumaksuga maksustatavad tulud. 

 Kultuurkapitali stipendiume, preemiaid ja toetusi ei maksustata tulumaksuga, kuna neile on antud tulumaksuvabastus Tulumaksuseadusega ja Kultuurkapitali seadusega.  

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta