Kes saavad küsida kulka eristipendiume?

Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks vastas Postimehe küsimustele.
Küsitles Heili Sibrits, Postimehe kultuuritoimetuse juhataja.

31. märtsi koosolekul võttis Eesti Kultuurkapitali nõukogu vastu otsuse, et eriolukorra meetmena saavad  sihtkapitalid ja maakondlikud ekspertgrupid määrata loovisikute toetuseks eristipendiume ning samuti anda raha ravitoetuseks. Maakondlikel ekspertgruppidel on eristipendiumi piirmäär kuni 500 eurot ning sihtkapitalid saavad anda toetust kuni 2000 eurot ühe isiku kohta.

Eesti Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks ütleb, et väga paljudel kultuuri- ja spordiinimestel kadus päevapealt võimalus tegeleda oma erialaga, see tähendas ka sissetuleku kadumist. «Selleks et meile kõigile oluline loometöö ja sporditegevus jätkuks ja säiliks, ongi vaja erimeedet,» selgitab Saks, lisades, et otsus ei tähenda, et kulka hakkaks loometegevuseks mõeldud raha jagama loojatele elektri- või toidupoe arvete tasumiseks. "See stipendium on mõeldud erialaseks ja loometööks."


Kellele täpsemalt on mõeldud eristipendium, millistele tingimustele peab taotleja vastama?

Stipendium on mõeldud selleks, et säilitada raskustesse sattunud loome- ja spordiinimeste tegevus ka viiruspuhangust tingitud kriisis.

Kultuurkapitali nõukogu avas esimest korda selliste eristipendiumide andmise võimaluse kulka tavataotlusevoorude vahelisel ajal. Järgmise vooru tähtaeg on 20. mai, otsused tehakse juunis ning vastused saaksid taotlejad alles juulis. Sinna on kolm kuud aega, seetõttu oli vaja meedet, mis kohe aitaks.
Kuna see pole kulka tavavoorude meede, siis toimub selle üle otsustamine teisiti. Sihtkapitalide ja maakondlike eksperdigruppide eksperdid saavad väljaspool taotlusvooru algatada eriolukorrast mõjutatud ja raskustesse sattunud loojate toetamise. 6. aprillist saavad kulka kodulehe kaudu kõik erialainimesed toetusettepanekuid teha, olgu nad organisatsioonidest või siis üksikisikud või soovivad ise eristipendiumi saada.

Kulka kodulehel avanev link viib vormile, kuhu tuleb selgituseks märkida (maksimum 10 rida), kellele eristipendiumi soovitakse, millised on olnud eriolukorra mõjud sellele isikule ning millist loome- või sporditegevust soovitakse säilitada/jätkata.

Samuti tuleb täita andmete väljad, mis on vajalikud võimalikuks lepingu sõlmimiseks. Saab ka teha ettepaneku määrata stipendium mõne valdkonna tunnustatud esindajale, keda eriolukord mõjutab. Ettepaneku tekstis tuleb neid mõjusid kirjeldada.

Nende põhjal otsustavad kultuurkapitali eksperdid vastavalt sihtkapitali või maakondliku eksperdigrupi rahalistele võimalustele, kellele ja kui palju saab eristipendiume anda.


Milleks eristipendium kohustab?

Nii nagu kõik kulka stipendiumid on ka see stipendium mõeldud erialaseks ja loometööks. Aruannet selliste stipendiumide kasutamise kohta ei küsita.

Kui palju on raha, mida eristipendiumitena jagada saab?

Selleks meetmeks ei ole eraldi rahakotti. Stipendiume saab jagada sihtkapitalidel ja maakondlikel eksperdigruppidel endil praegu varuks olevast rahast. Rahakotid koosnevad jaotuste jääkidest ja toimumata jäänud ürituste toetuste tagastustest. Need on valdkonniti ja maakonniti eri suurusega.

Mis ajal toimuvad maksed ja kas see jääb ühekordseks meetmeks?

Nendele, kellele stipendiumid määratakse, tehakse maksed hiljemalt mai alguses. Kindlasti enne 20. maid, et need, kes ei saanud või kellele raha ei jätkunud, saaksid vajadusel vastavalt kulka tavavoorude rahastuskordadele teha taotluse 20. mai vooru.
Praegu loodame kõik, et eriolukord saab kiiresti mööda ja et see on ühekordne meede, aga seda näitab aeg.

Kui pikaks ajaks seda eristipendiumi määrata saab?

Eristipendiume saab määrata eriolukorra ajal laekunud ettepanekute alusel. Praegu teame, et eriolukord kestab kuni 1. maini. Ettepanekuid võetakse kulka kodulehe kaudu vastu kuni 30. aprilli kella 23.59ni. Stipendiumi kasutamist ajaliselt ei piirata. Kui eriolukorda ei pikendata, on selle meetme kasutamise aeg lühike. Järgmine kulka tavataotlusvoor on, nagu mainitud, 20. mail ja ka sellesse vooru saab juba praegu esitada taotlusi kõigile kulka toetustele, mida rahastuskorrad küsida lubavad.

Kultuurkapitali nõukogu kehtestas võimaluse anda taotlusvoorudevahelisel ajal eriolukorra kehtimise ajal ka ravimitoetusi. Mida see tähendab ja miks selline toetus?

Nõukogu kehtestas ka ravimitoetuse andmise võimaluse eriolukorra ajal. Selleks eraldi ettepanekuid tegema ei pea. Ravimitoetuste andmine on kõigil sihtkapitalidel ja maakondadel rahastuskordades reguleeritud. Seni kehtinud korra järgi sai voorude vahel samamoodi anda matusetoetusi. Erakorralisi ravimitoetusi menetletakse samamoodi nagu matusetoetusi.

Kui loovisik on saanud kulkalt mõneks projektiks toetust, aga koroonakriisi tõttu ei saa üritus või tegevus toimuda, siis mis tingimustel peab loovisik selle toetuse tagasi maksma?

Oleme kõigil, kes teavad, et nende projekt kriisitingimustes ei teostu või lükkub edasi, palunud meiega kohe ühendust võtta. Iga juhtumit vaadatakse eraldi ning tagasi küsib kulka toimumata projektide puhul need toetused, mida taotleja saab tagastada. Kui on tõendatav, et taotleja ei saa toetuserahast juba tehtud kulutusi ka ise tagasi (nt lennufirma ei hüvita ostetud piletit vm), siis võivad sihtkapitalid ja maakondlikud eksperdigrupid käsitleda neid force majeur’i olukorras ettevalmistavate kulutustena, mida tagasi ei küsita.

2020. aasta I taotlusvooru tulemuste põhjal ning 20. mail saabuvat järgmist taotlemistähtaega silmas pidades annab kultuurkapitali nõukogu toetusetaotlejatele järgmised soovitused:
  • Kui I voorust rahastamata jäänud projekt toimub pärast 20. mai taotlustähtaega, on võimalik see esitada 2020. aasta II taotlusvooru koos lisainfoga ürituse toimumise tõenäosuse kohta.
  • Juhtudel, kui kriisi mõju projektis kavandatud tegevuste elluviimisele või tegelikule maksumusele on ebaselge, soovitame taotlemine esialgu edasi lükata ja taotleda pärast olukorra selginemist.
  • Tegevusi kavandades on oluline silmas pidada kriitilist aega ning nii esinejate, publiku kui ka teiste asjaosaliste terviseriske ja hoiakuid (sh lapsevanemad, rahvusvahelised koostööpartnerid jt), et vältida kommunikatsiooniriske ning koostöösuhete pingestumist.
  • Taotlejatel, kes said I vooru tulemusena oma taotlusele positiivse rahastamise otsuse, mille puhul lähiajal selgub, et kriisi mõju on siiski arvatust suurem, palume toetusest loobuda ja uuesti taotleda siis, kus asjaolud on selginenud.

Allikas: https://leht.postimees.ee/ 3. aprill 2020, 13:01, autor Heili Sibrits