Kultuurkapital avab stipendiumiprogrammi loomeerialade õppejõududele 

Kultuurkapital avab stipendiumiprogrammi kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõududele, kes on ise loovisikud ja õpetavad loomeerialadel tulevasi loomeisikuid. Programmiga toetatakse loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

Kokku eraldab Kultuurkapital aastas kuni 50 stipendiumi, mille suurus on 10 000 eurot.

Stipendiumile võivad kandideerida avalik-õiguslike ülikoolide õppejõud, kes õpetavad ülikoolis vähemalt 0,5 koormusega. Taotlemiseks on vajalik ülikooli soovitus - ülikool annab selle kaasa vastavalt oma ekspertiisile neile õppejõududele, kelle loometöö täidab kõige paremini ülikooli vajadusi. Lisaks peavad kandidaadid esitama oma loomingulised eesmärgid stipendiumi perioodiks ning viimase kahe aasta loomingulise biograafia.

Stipendiumide jagunemine valdkonniti 

Stipendiumidele on kehtestatud kvoot nii valdkondade kui ülikoolide vahel, lisaks on osad kvoodivabad stipendiumid, millele võivad kandideerida kõik õppejõud. 

  • Kirjanduse valdkonnas on jagada 4 stipendiumit, millest vähemalt 1 stipendium on ette nähtud Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele
  • Helikunsti valdkonnas on jagada 13 stipendiumi, millest vähemalt 11 stipendiumi on ette nähtud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõududele
  • Kujutava ja rakenduskunsti valdkonnas on jagada 13 stipendiumi, millest vähemalt 11 stipendiumi kuulub Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele
  • Arhitektuuri eriala õppejõududele on planeeritud 3 stipendiumi, millest vähemalt 2 stipendiumi on ette nähtud Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele
  • Näitekunsti valdkonna õppejõududele on ette nähtud 5 stipendiumi, millest vähemalt 1 stipendium Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia õppejõududele, vähemalt 1 stipendium Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 1 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele
  • Audiovisuaalne kunsti valdkonna õppejõududele on ette nähtud 5 stipendiumi, millest vähemalt 4 stipendiumi Tallinna Ülikooli õppejõududele
  • Rahvakultuuri valdkonna õppejõududele on planeeritud 7 stipendiumi, millest vähemalt 5 stipendiumi Tartu Ülikooli õppejõududele ja vähemalt 2 stipendium Tallinna Ülikooli õppejõududele.

Stipendiumile kandideerida soovivad õppejõud peavad esitama taotluse e-kulka kaudu vastavale sihtkapitalile. Taotlemine algab 21. mail ning lõppeb 21. augustil.

Kui kvooti omavast ülikoolist ei ole esitatud vastavat arvu taotlusi, võib sihtkapital eraldada stipendiumi teiste ülikoolide õppejõududele, kellel on soovitus. Kui sihtkapital on saanud vähem taotlusi, kui sihtkapitalil on stipendiume jagada, siis saavad vabanenud stipendiumidele kandideerida kõikide ülejäänud valdkondade õppejõud.