Kultuurkapitali aastapreemiad antakse üle 1. veebruaril Balti jaama ootepaviljonis

Balti jaama ootapaviljonis antakse 1. veebruaril kell 19.00 pidulikul auhinnagalal üle Kultuurkapitali aastapreemiad 2018. aastal silma paistnud kultuuri- ja spordivaldkonna tegijatele. Galaõhtu lavastab Eva Koldits.
Peapreemia suurusega 7000 eurot antakse välja arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, helikunsti, kirjanduse, kehakultuuri ja spordi, kujutava ja rakenduskunsti, näitekunsti ning rahvakultuuri valdkonnas.

Igas Kultuurkapitali valdkonnas antakse välja ka elutööpreemia ühele inimesele pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

Kujutava ja rakenduskunsti ning rahvakultuuri sihtkapitali nõukogud annavad üle ka sihtkapitali aastapreemiad suurusega 1500 - 5500 eurot.