Kultuurkapitali Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmus uus raamat, Albert Einsteini “Üldrelatiivsusteooria põhialus”

 Albert Einstein, “Üldrelatiivsusteooria põhialus”. Saksa keelest tõlkinud, märkused ja saatesõna kirjutanud Piret Kuusk, toimetanud Laurits Leedjärv ja Katre Ligi. Tartu: Ilmamaa, 2021, 120 lk.
Albert Einsteini (1879–1955) radikaalsed uuendused 20. sajandi alguse füüsikas lõid keskkonna, kus toimus üleüldine intellektuaalne plahvatus. Alates tema 1905. aasta artiklist elektrodünaamika probleemide lahendamise kohta kuni ettekanneteni 1915. aastal Preisi akadeemia istungitel haaras selle lööklaine endaga kaas oma aja parimad teadlased. Eriti aastad 1911–1913 lausa pakatasid uutest gravitatsiooni kirjeldamise ideedest. Sellest hoolimata jäi Einsteini teooria nii mõnelegi kaasaegsele niisama arusaamatuks nagu vabamüürlaste omavaheline tervitus. Einsteinil soovitati kirjutada pikem ülevaateartikkel, mis ilmuski 1916 ja on nüüd kättesaadav eesti keeles Piret Kuuse tõlkes. Lisatud on tõlkija põhjalikud märkused ja saatesõna, mis annavad füüsikaajaloolise ülevaate Einsteini üldrelatiivsusteooria arengust ja selle ümber toimunud ulatuslikust poleemikast.
Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Postimees.