Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2020.


Preemia „Kultuuripärl 2020“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Hiiumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Ekspertgrupi aastapreemiad 

Aastapreemiatega tunnustatakse Hiiumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Preemiaid jagatakse välja järgmistes kategooriates:

  • kaks „Tänu ja kummardus“ preemiat, mis eraldatakse pikaajalise viljaka panuse ja tegevuse eest, üks preemia spordi- ja üks preemia kultuuri valdkonnas;
  • neli aastapreemiat (kaks preemiat spordi- ja kaks preemiat kultuuri valdkonnas), mis eraldatakse aasta parimale nais- ja meessportlasele ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal;
  • kuus tunnustust tublidele tegijatele, arvestusega kolm tunnustuspreemiat spordi- ja kolm tunnustuspreemiat kultuuri valdkonnas.

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

Hiiumaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 20. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Hiiumaa ekspertgrupi raha jagamise korraga


Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 20. november 2020

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil hiiumaa@kulka.ee 

Lisateave: Ermo Mäeots, telefon 5019113, e-post hiiumaa@kulka.ee