Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2022.


Preemia „Kultuuripärl 2022“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Järvamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2022. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule.


Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.


 Ekspertgrupi aastapreemiad
Aastapreemiatega tunnustatakse Järvamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

 

Järvamaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 21. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

·     lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;

·     kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);

·     esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Järvamaa raha jagamise korraga.


Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil jarvamaa@kulka.ee

Lisateave: Liina Lehis, telefon 5330 4642