Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2020.Preemia „Kultuuripärl 2020“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Lääne-Virumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

Preemia eraldatakse ühele füüsilisele isikule.

Ekspertgrupi aastapreemiad
Aastapreemiatega tunnustatakse Lääne-Virumaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemia võib eraldada füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

Tunnustuspreemiad

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada Lääne-Virumaa loome- ja spordiinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Lääne-Virumaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 20. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Lääne-Virumaa ekspertgrupi raha jagamise korraga


Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 20. november 2020

Kirjalikud ettepanekud palume saata e-posti aadressil  laanevirumaa@kulka.ee

Kontaktisik: Eda Lauri, tel  51907246. ,  e-post: laanevirumaa@kulka.ee