Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike aastapreemiate kandidaate

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 20. november 2020

Preemia „Kultuuripärl 2020“

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Põlvamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.  Ekspertgrupp eraldab aastas ühe Kultuuripärli preemia.

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

Elutööpreemia

Pikaajalise loomingulise või spordialase tegevuse ja valdkonna arengusse panustamise tunnustamiseks annab ekspertgrupp igal aastal välja ühe elutööpreemia.

Preemia eraldatakse füüsilisele isikule.

Aastapreemiad: 

Põlvamaa ekspertgrupp eraldab igal aastal aastapreemiaid eesmärgiga tunnustada Põlvamaa kultuuri- ja spordivaldkonnas silmapaistnud isikuid või saavutusi ergutamaks kultuuri- või spordielu arengut maakonnas.

Ekspertgrupi aastapreemiaid jagunevad alljärgnevalt:

Aasta Tegu

Preemiaga tunnustatakse ja tutvustatakse üldsusele 2020. aasta Põlvamaa silmapaistvamaid kultuuri- ja spordisündmusi. Aastapreemia kandidaadiks saab esitada maakonnas toimunud sündmusi ja nende korraldajaid.

Aasta Tegija

Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2020. aastal Põlvamaal mõjutanud vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele.

Põlvamaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 20. novembriks vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, milles peavad olema:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Ettepanekut preemia eraldamiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Põlvamaa ekspertgrupi raha jagamise korraga

Lisateave: Helje Põvvat tel 517 7891 või polvamaa@kulka.ee