Kultuurkapitali sihtkapitalidesse kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2021

Kultuurkapital on välja kuulutanud kandidaatide esitamise seitsme – kirjanduse, kujutava ja rakenduskunsti, arhitektuuri, näitekunsti, helikunsti, audiovisuaalse kunsti ning rahvakultuuri – sihtkapitali nõukogu koosseisu järgmiseks kaheks aastaks, perioodiks 2021-2023.

 


Kultuurkapitali juhataja Kertu Saksa sõnul saavad sihtkapitalide nõukogudesse kandidaate esitada kultuuriala ühendused näiteks erialaorganisatsioonid, loomeliidud ja loomevaldkondade ülikoolid. „Kultuurkapitali seadus sätestab süsteemi, kus kolleeg esitab erialaorganisatsiooni kaudu kandidaadiks inimese, keda usaldab oma taotlusi hindama ja nende osas otsust tegema,“ selgitas Saks. „Olukorras, kus kultuur on tugevas tervisekriisi tõmbetuules, on eriti oluline, kes on need inimesed, kelle rahastusotsustest sõltub valdkondade käekäik. Loodame, et esitatakse palju kandidaate ja igas valdkonnas ka võimalikult erinevaid alavaldkondi esindavaid professionaale,“ ütles Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks.


Kandidaate saavad üles seada ainult kultuuriala ühendused, ise ennast sihtkapitali liikmeks esitada ei saa.

 

Kultuurkapitali seaduse järgi kuulub igasse sihtkapitali seitse oma loomevaldkonnas tegutsevat inimest. Esitatud kandidaatide seast teeb valiku kultuuriminister.

Sihtkapitalid esitavad omakorda enda seast esindaja Kultuurkapitali nõukokku, mis otsustab valdkondadevaheliste ja -üleste suurprojektide rahastamise ning asutuse eelarve ja tulevikusuundade üle.


Uute sihtkapitali liikmete nimed avalikustatakse hiljemalt novembri alguses Eesti Kultuurkapitali koduleheküljel. Sihtkapitali liikmete töö on tasustatud.

 

Kirjalik ettepanek kandidaadi esitamiseks peab sisaldama:

  • kandidaadi nime, kontaktandmeid, lühitutvustust ja CV-d
  • kandidaadi allkirjastatud nõusolekut
  • kandidaadi esitaja kontaktandmeid

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2021.

Ettepanekud palume saata e-posti aadressil: kandidaat@kulka.ee

 

Lisateave: Lee Allik, tel 5855 7101


Kultuurkapitali kärajate paneelarutelu „Kultuuri toetamisest ja toetajate rollidest“


Fotol kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali kossseis 2019-2021