Maakondades tunnustati 2017. aasta parimaid kultuuri- ja sporditegelasi 

Kultuurkapitali maakondlikud ekspertgrupid tunnustasid 2017. aasta silmapaistvamaid sportlasi ja kultuurielu edendajaid.

Samas anti üle ka elutööpreemiad pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Preemiate kandidaate võisid esitada kõik kohalikud eraisikud, seltsid või organisatsioonid, samuti võis ekspertgrupp ise teha ettepaneku preemia määramiseks. 

 • Harjumaa Kultuuripärl tiitli pälvis Erika Põlendik kauaaegse tulemusliku rahvakultuuri edendamise eest Harjumaal. Harjumaa elutööpreemia pälvis Harju Maakonnaraamatukogu direktor Rutt Enok.
 • Hiiumaa Kultuuripärl on Ain Tähiste, kes pälvis preemia Hiiumaa kultuuripärandi hoidmise ja halulaeva „HiiuIngel“ eestvedamise eest. Hiiumaa elutööpreemiad said Tõnu Otsason hiiu keele ja omakultuuri hoidmise eest ja Arvo Rist Hiiumaa kabemängu traditsioonide hoidmise eest.
 • Ida-Virumaal pärjati Kultuuripärli preemiga Janek Maar ja Madis Olt mitmekülgsete põnevate sportimisvõimaluste loomise eest Kiviõli Seikluskeskuses. Elutööpreemia sai legendaarve Kohtla-Järve eesti keele õpetaja Urve Kilk eesti rahvatantsu traditsioonide hoidmise ja edendamise eest Ida-Virumaal.
 • Jõgevamaal pälvis Kultuuripärli preemia Janne Karu pühendunud tegevuse eest kultuurihoidja ja edendajana ning Põltsamaa kultuurisündmuste eestvedajana. Elutööpreemiad said Senta Bergmann 52-aastase järjepideva tegevuse eest rahvatantsujuhina ja Andres Lippur pikaajalise aktiivse tegevuse eest Jõgevamaa spordielu edendamisel.
 • Järvamaal pälvis Kultuuripärli tiitli Malle Nööp töö eest kooride dirigeerimisel, ansamblite ja solistide juhendamisel, tantsurühmadele tantsumustrite õpetamisel, Järvamaa esindamisel nii Eestis kui piiri taga. Elutöö preemia sai Tiiu Saarist aastakümneid kestnud ja ikka veel jätkuva kodu-uurimusliku töö eest Järvamaal.
 • Lääne-Virumaa Kultuuripärli preemia pälvis Teet Suur kui suurepärane, uudne, julge ja piireületav kultuurielu rikastaja, elutöö preemia laureaat on staažikas Rakvere teatri näitleja Volli Käro.  
 • Põlvamaa Kultuuripärliks sai muusik Jalmar Vabarna Treski küüni – uue ja omalaadse kontserdipaiga ellu kutsumise eest. Põlvamaa kultuuri elutööpreemia pälvis Maire Pedras, spordi elutööpreemia Heino Saal
 • Pärnumaa Kultuuripärli preemia sai Ott Kilusk tähelepanuväärsete kirjanduslike saavutuste eest 2017. aastal. Spordi elutööpreemia pälvis Mihkel Leppik pikaajalise väljapaistva panuse eest Pärnumaa sõudesporti, kultuuri elutööpreemia sai Jüri Alperten Pärnu linnaorkestri pikaajalise ja kõrgetasemelise kunstilise juhtimise eest.
 • Uue energia loomise eest Saaremaa kultuuriruumis pälvis Kultuuripärli tiitli Edoardo Narbona. Elutööpreemiaga pärjati Maie Opkaup kultuuritraditsioonide helde jagamise ja kohavaimu ergu hoidmise eest.
 • Grafitikunstnik ja Tartu Kõrgema Kunstikooli õppejõud Kristjan Bachmann on Tartumaa Kultuuripärl 2017, pälvides preemia loomingulise töö eest tänavakunstis ja aktiivse tegevuse eest restaureerimise valdkonnas. Tartumaa ekspergrupi elutööpreemia sai Tähtvere valla sporditöö eestvedaja Kaja Raid südamega tehtud töö eest spordivaldkonnas.
 • Valgamaa Kultuuripärl on hinge ja südamega tantsukultuuri edendaja Kaire Ojavee, elutööpreemia pälvis mitmetahuline mees Leigo talust, kes armastab jäägitult loodust ja muusikat – Tõnu Tamm.
 • Viljandimaa ekspertgrupp pärjas Kultuuripärli tiitliga Ugala teatri juhi, kultuurisündmuste lavastaja ja korraldaja Kristiina Alliksaare, elutööpreemia sai teenekas tantsujuht, tantsupidude lavastaja ja koduloouurija Lille-Astra Arraste.
 • Võrumaal pälvis Kultuuripärli preemia särav ja mitmekülgne kunstnik ning kunstiõpetaja Aivar Rumvolt, elutööpreemia sai Aimi Hollo Dr.Fr.R.Kreutzwaldi pärandi hea hoidmise eest.