Muutusid maakondlike ekspertgruppide jaotusprotsendid

2018. aasta alguses muutusid Kultuurkapitali maakondlike ekspertgruppide jaotusprotsendid.  Arvestades uuenenud haldusjaotust ning viimase 20 aasta regionaalseid arenguid, pidid 1996. aastast kasutusel olnud protsendid muutuma senisest õiglasemaks.

Uue põhimõtte kohaselt kujunevad jaotusprotsendid selliselt, et ühe osa vahenditest moodustab baassumma, mis on kõigile maakondadele võrdne ning teine osa kujuneb iga maakonna puhul erinevalt vastavalt muutujatele.

Kõigi maakondade baassumma on 50% maakondlike ekspertgrupide eelarvest, mis on 2018. aasta prognooside alusel 87 500 eurot igale ekspertgrupile.

Maakonna täpse jaotusprotsendi arvutamisel arvestatakse muutujatena:  

  • Rahvaarvu maakonnas 01.01.2017 seisuga, samuti rahvaarvu muutus uuenenud haldusjaotuse järgi ning ka perioodil 1996 kuni 2017.
  • Spordiorganisatsioonide ja rahvakultuuri asutuste ja organisatsioonide arvu maakonnas.  
  • Maakonnas viimasel kolmel aastal taotletud toetuste summasid.
  • Viimase kolme aasta keskmist palka (ostujõudu maakonnas). 
  • Harjumaa puhul ei arvestata Tallinna näitajaid.

Muudatuse läbiviimisel on lähtutud 2017. aastal toimunud Kultuurkapitali maakondlikel Kärajatel saadud sisendist. Statistilised andmed pärinevad Statistikaametist ning Rahvakultuuri keskusest.