NÄITEKUNSTI SIHTKAPITAL UUENDAS JAOTAMISE PÕHIMÕTTEID

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 24.oktoobri koosolekul näitekunsti sihtkapitali täienenud "Näitekunsti sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise korra". Eelkõige puudutavad täiendused ja muutused dokumendi punkti nr 2: STIPENDIUMID.
Täpsemalt vt siit

Täiendav teave: Kerli Kasak, 699 9161 või kerli.kasak@kulka.ee