Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate

Valgamaa ekspertgrupp ootab 20. novembrini ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordivaldkonna tegijate tunnustamiseks.

Aastapreemiaid antakse välja järgmistes kategooriates:

Kultuuripärl 2020

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Valgamaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2020. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud. 

Kultuuripärli preemia eraldatakse füüsilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Kultuuripärli preemiat ei saa eraldada ekspertgrupi liikmele ning koostöö korral koostööpartnerite töötajatele.

Aastapreemia

Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2020. aastal Valgamaal mõjutanud vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilisi kui ka juriidilisi iskuid.  

 Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaguneb preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt ekspertgrupi otsusele. Aastapreemiat ei eraldata füüsilisele isikule mitmel järjestikusel aastal.

Elutööpreemia

Preemiaga tunnustatakse isikut tema pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Elutööpreemia saajaks võib esitada füüsilisi isikuid. Ekspertgrupp annab aastas välja ühe elutööpreemia.

Tunnustuspreemia lootustandvale noorele

Preemiaga tunnustatakse lootustandvat kultuuri- või spordivaldkonnas tegutsevat noort.

Valgamaa ekspertgrupp ootab hiljemalt 20. novembriks vabas vormis ettepanekuid (allkirjastatud) või taotlusimilles peavad olema: 

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest;
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post);
  • esitaja kontaktandmed.

Kandidaate võivad esitada kõik füüsilised isikud ja organisatsioonid. Igasse kategooriasse võib korraga esitada ainult ühe kandidaadi.

Enne ettepanekute tegemist palume tutvuda Valgamaa ekspertgrupi raha jagamise korraga.

Allkirjastatud ettepanekud palume saata e-posti aadressil valgamaa@kulka.ee 

Lisateave: Eha Mandel, telefon 58861411, e-post  valgamaa@kulka.ee