Võrumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama 2017. aasta maakondlike preemiate kandidaate

Võrumaa ekspertgrupp ootab 20. novembriks ettepanekuid maakonna kultuuri- ja spordipreemiate saajate leidmiseks. Preemia kandidaadiks võib esitada Võrumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, mittetulundusühinguid ja organisatsioone.

Kultuuripärl

Preemiaga tunnustatakse kunsti-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordivaldkonna inimeste tööd ja innustatakse erialast pühendumist. Kultuuripärli kandidaadiks võib esitada Võrumaal tegutsevaid füüsilisi isikuid, kes on 2017. aastal maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel silma paistnud.

Aastapreemia

Preemiaga tunnustatakse loome- ja spordiinimesi, kes on 2017. aastal Võrumaal mõjutanud vastava valdkonna arengut ja aidanud kaasa maakonna tuntusele. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada nii füüsilise kui juriidilise isiku.

Elutööpreemia

Elutööpreemia kandidaadiks võib esitada Võrumaal pikaajaliselt tegutsenud väljapaistvaid loomeisikuid ja spordielu edendajaid. Elutööpreemia saajaks võib esitada vaid füüsilisi isikuid.

Võrumaa ekspertgrupp ootab vabas vormis ettepanekuid või taotlusi, kus on:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest 2017. aastal
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-post)

kuni 20. novembrini kirjalikult e-posti aadressil vorumaa@kulka.ee või e-kulka kaudu. 

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid. Korraga võib esitada ainult ühe kandidaadi.

Lisateave: Diana Juss tel 52 961 90 või vorumaa@kulka.ee

Enne ettepaneku esitamist tutvu Preemiate, stipendiumite ja toetuste määramise korraga