Harjumaa ekspertgrupp

Ekspertgrupist

Harjumaa ekspertgrupi tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt Harju maakonna kultuuri ja spordi valdkonda, kultuuripärandi jäädvustamist ning rahvusliku identiteedi hoidmist. Harjumaa ekspertgrupp toetab Harju maakonnas elluviidavaid või harjumaalaste poolt (va Tallinn) taotletavaid projekte ja maakondlike loomeliitude või loominguliste kollektiivide tegevust.
Eesmärgi täitmiseks toetab ekspertgrupp projekte järgmistes valdkondades:
  • maakondlikke kultuuri- ja spordiprojekte;
  • maakonna kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist;
  • maakonnas tegutsevaid kunstiliikide ja spordialade harrastajaid või harrastajate gruppe;
  • maakonnas tegutsevaid väljapaistvaid kultuuri- ja sporditegelasi.
Ekspertgrupi tööd juhib esimees. Ekspertgrupi tööd koordineerib Ruth Jürisalu, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.