Ekspertgrupist

Läänemaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist. Maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel, festivalidel ja võistlustel väljaspool maakonda. Tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks; loovisikute projekte ning kultuuri- ja spordivaldkonna aasta- ning elutööpreemiate välja andmist.

Ekspertgrupi tööd koordineerib Marju Viitmaa, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.
Lisainfo: Marju Viitmaa tel  5229831, e-post: laanemaa@kulka.ee

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta