Balti Kultuurifond alustab taotluste vastuvõttu

Alates käesoleva aasta jaanuarist saab taotleda Balti Kultuurifondilt toetust Läti, Leedu ja Eesti ühiste kultuuriprojektide läbiviimiseks. 8. juulil 2018 loodud Balti Kultuurifondi eesmärk on edendada Balti riikide kultuurikoostööd ja tugevdada Eesti, Läti ja Leedu kultuuri rahvusvahelistumist ühiste kultuuriprojektide ja -sündmuste kaudu. Toetusi antakse välja kord aastas, taotluste esitamise tähtaeg on 20. mai.

„Balti Kultuurifond on ellu kutsutud, et toetada ja innustada Baltimaade kultuurikoostööd ning seeläbi saavutada suuremat kõlapinda ka väljaspool Balti riike,“ ütles Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees, kultuuriminister Indrek Saar. „Eesti, Läti ja Leedu juubeliaasta raames toimunud ühisettevõtmiste edu Pariisis, Londonis ja Veneetsias kinnitab, et koos välja minnes on meil paremad võimalused rahvusvahelisel areenil tähelepanu võita ning oma eripärast kultuuri tutvustada kogu maailmas,“ ütles Saar.

Balti Kultuurifond hakkab toetama professionaalseid üritusi ja projekte arhitektuuri-, kujutava kunsti, disaini, kirjanduse, helikunsti, etenduskunstide, raamatukogude, muuseumide ja arhiivide valdkonnas. Fondi on oodatud on ka valdkondadevahelised projektid.

Fond toetab eelkõige uusi ja mittekorduvaid kultuurisündmusi, mis toimuvad väljaspool Balti riike – kontserdid, näitused, festivalid, performance’id, rahvusvahelised Balti fookusega üritused ning kultuuri rahvusvahelistumist edendavad showcase'id ja foorumid.

Fondi administreerivad 3-aastase rotatsiooni korras riikide kultuurkapitalid ja esimesena alustab koordineerimist Eesti Kultuurkapital.

Kultuurkapitali juhi Kertu Saksa sõnul saab Kultuurkapital Balti Kultuurifondi kureerimisega esimese ulatusliku rahvusvahelise programmi juhtimise kogemuse. „Varem on meil olnud rahvusvaheliste projektide rahastamise kogemus läbi tõlkeprogrammi Traducta, kus oleme toetanud väliskirjastusi ja -tõlkijaid eesti väärtkirjanduse viimiseks maailma. Rahvusvahelise ekspertkomisjoniga töötamine on uus tasand meie töös,“ lisas Saks.

Iga Balti riik panustab fondi 100 000 eurot aastas. Fond võtab vastu ka annetusi.

Toetus ühe projekti kohta on 25 000 kuni 100 000 eurot, millele korraldaja peab lisama omafinantseeringu vähemalt 20% ulatuses. Taotlejateks võivad olla ainult Eesti, Läti või Leedu juriidilised isikud. Projekti põhipartner peab kaasama partnereid kõigist kolmest Balti riigist.

Projektitaotlusi hakkab hindama 6-liikmeline erinevate kultuurivaldkondade esindajaist koosnev ekspertkomisjon, mille liikmed määratakse ametisse kolmeks aastaks. Igat Balti riiki esindab komisjonis kaks liiget. Ekspertkomisjoni liikmed kinnitab ametisse Kultuurkapitali nõukogu.

Balti Kultuurifondi statuut, taotlusvorm ning ühtne tunnusgraafika on programmi kodulehel. Fondi töökeel on inglise keel.

Kontakt:

  • Eesti

Eesti Kultuukapital

Suur-Karja 23, 10148 Tallinn

Juhtriigi periood 01.01.2019-31.12.2021

  • Läti

Valsts kultūrkapitāla fonds

K.Valdemara iela 20, Riga LV-1010

Juhtiigi periood 01.01.2022-31.12.2024

  • Leedu

Lietuvos kultūros taryba

Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius

Juhtriigi periood 01.01.2025-31.12.2027