Kultuurkapital hakkab maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu

Täna läbis Riigikogu kolmanda lugemise Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu muutmise seadus. Sellega hakkab Kultuurkapital maksma loometöötoetuse asemel loometöötasu, millega kaasnevad sotsiaalsed tagatised nagu ravikindlustus, töötuskindlustus ja maksed pensionisammastesse.  


„Kui inimene teeb tööd, on loomulik, et temaga sõlmitakse leping ning tema töötasuga kaasnevad sotsiaalsed garantiid nagu ravikindlustus ja pension. Loometöös see alati nii kahjuks ei ole ning see toob suuri probleeme loovisikute toimetulekus. Uus seadus toob uue mõtteviisi ja selge sõnumi riigi poolt – loometöö on töö nagu iga teine ning selle eest tasu saades peab loovisik saama ravikindlustuse ja koguma pensioni,“ ütles kultuuriminister Heidy Purga.  


„Lisaks pakub seadusmuudatus kultuuriministrile võimaluse teha Riigikogu kultuurikomisjonile ettepanekuid lisada riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimistusse lisaobjekte. Meie rahvusringhääling on uut telekompleksi oodanud kaua ning nad on valmis ehitusega peagi alustama, seega teen kultuurikomisjonile just sellise ettepaneku. Ühegi teise objekti valmimist see ei mõjuta,“ lisas Purga.  


Lisainfo eelnõu kohta on leitav Riigikogu kodulehelt.


Kavandatav seadusemuudatus ei too kaasa mingeid muutusi taotlejale, kes siiani on küsinud projektitoetust või taotlenud stipendiumi. 


Muudatused Kultuukapitali raha jagamise kordades viiakse sisse aprilli alguses. 


 Loometöötasu taotlusi saab esitada e- kulkas alates 2. maist, pärast seaduse jõustumist.


Rohkem infot loometöötasude kohta saab Kultuurkapitali teabepäeval, mis toimub Zoomi vahendusel, 25. aprillil kell 15-17. Registreeru SIIN.


 Heidy Purga: kultuuripoliitikat ootab ees põhimõtteline muutus

Riigikogu võttis vastu uue kultuuriehitise rahastamist võimaldava seaduse

Seadusemuudatus suurendas loomeinimeste sotsiaalseid tagatisi