Kujutava & rakenduskunsti sihtkapital

Kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali (KuRa) KKK


Miks Kulka nii vähe raha annab?

Kunstivaldkonna ootused ületavad Kulka võimalusi paraku praeguseks juba mitmekordselt. Igas jaotuses on KuRast taotletav summa üle miljoni euro suurem kui on jagamiseks raha. Kulka eraldatav summa ei väljenda, mida see projekt maksta võiks või maksma peaks, vaid seda, kui palju toetust oli KuRal võimalik sellest jaotusest sellele projektile eraldada. Summa, mida küsitakse ning summa, mida on võimalik KuRal eraldada, pannakse ka kõigi vastustega kaasa. Näiteks 20.11.2022 jaotuses taotleti 1 983 428 €, raha jagamiseks oli 667 741 €.

 

Loometöö tasustamisest

Kuna eraisik ei saa iseendale töötasu maksta (iseend maksuametis tööle registreerida), ei saa eraisik KuRast ka iseendale töötasu küsida, st Kulka ei saa seda eraldada.

Küll aga saab tasusid taotleda juriidiline isik, kellel on õigus maksta tasusid töö eest.

See tähendab – kui eraisik küsib projektitoetust näituse tegemiseks, mille sees on temale endale töötasu 500 €, siis seda ei saa KuRa sellisel kujul eraldada ja tavaliselt vähendatakse selle võrra toetuse summat. Kui soovitakse küsida näituse tegemiseks projektitoetust ja sh ka endale töötasu, tuleks seda võimalusel teha juriidilise isikuna (OÜ, MTÜ), nii et ka enda tasudelt on võimalik maksta vastavad maksud.

 

Eraisikult teisele eraisikule teenuse või töö eest tasu maksmine

Projektitoetusest ei saa eraisik teisele eraisikule raha lihtsalt üle kanda, aktsepteeritud ei ole ka sularahas tasu maksmised – näiteks kinnituskirja alusel, kus eraisik kinnitab, et on toetuse saajalt sularahas tasu kätte saanud.

Eraisik saab teisele eraisikule teenuse või töö eest tasu maksta kas arve alusel või töötasuna.

Kui makstakse arve alusel, peab arve selgitusest tulema selgelt välja, mille eest tasu makstakse.

Kui tasu makstakse töötasuna, siis on kaks võimalust:

1) Töötamine registreeritakse Maksuametis ja tasult makstakse kõik tööjõumaksud

2) Ettevõtluskonto kaudu 

NB! Füüsilisest isikust ettevõtjal ehk FIE-l ei ole õigust esitada arvet iseendale kui eraisikule.

 

Eraisikult teisele eraisikule teenuse või töö eest tasu maksmise võimalusi ning FIEt puudutavad teemad on põhjalikumalt selgitatud siin:

https://www.kulka.ee/taotlemine/teisele-eraisikule-teenuse-voi-too-eest-tasu-maksmine

https://www.kulka.ee/taotlemine/fie-l-ei-ole-oigust-esitada-arvet-iseendale

 

Millal küsida loometöötoetust, millal stipendiumi?

  • Loometöötoetus on mõeldud konkreetse loomingulise eesmärgi saavutamiseks (nt näituse tööde teostamine). Selle tulemusena tekib autoriõiguse alla kuuluv loome- või kunstiteos. Taotlemiseks peab esitama teose/projekti kirjelduse, kulude kalkulatsiooni, visuaalse materjali, taotleja elulookirjelduse ja portfoolio loomingust. Kui taotlus on seotud näituse tegemisega, siis ka näitusepaiga kinnituskirja.
  • Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Tulemusena ei teki autoriõigustega kaetud teost. Stipendiumiga ei tunnustata ega tasustata tegevust.

Konkreetseks näituseks või näitusteks valmistumine, st tööde teostamine on Kulka vaatest siiski töö tegemine, mida KuRa ei saa toetada stipendiumiga.


Muutus KuRa stipendiumite süsteemis, alates 01.01.2023!

Alates 2023. jagab KuRa ainult 6-kuuliseid stipendiumeid, kaks korda aastas – 20.02. ja 20.08. taotlusvoorudest. Stipendiumi suurus on 6000 €. Kokku jagatakse aastas kuni 24 stipendiumit.

 

Võrdluseks – enne jagas KuRa 3-kuulisi (2000 €, kuni 12), 6-kuulisi (4000 €, kuni 12) ning üheaastaseid (6000 €, kuni 12) stipendiume korra aastas.

 

Muutuse põhjendus – varasemates stipendiumitaotlustes olid tihtipeale segamini konkreetse töö tegemine (näiteks näitustele tööde tegemine) ning enese täiendamise eesmärgid. Töö tegemisega seotud tasud peavad jääma projektitoetuste alla, mille kaudu saab neilt maksta maksud ning stipendiumid peavad olema enese täiendamiseks, katsetamiseks, töömeetodite arendamiseks, uute oskuste omandamiseks.

 

NB! Kui kunstnikul on poole aasta sees, milleks stipendiumi taotletakse ka näitused, siis need ei välista stipendiumi küsimist, kuid stipendiumi taotluses tuleb välja tuua ennekõike stipendiumile omased eesmärgid – kuidas soovitakse end täiendada, milliste tehnikate / teadmistega katsetada jne, ehk taotlusele tuleb lisada loominguline plaan stipendiumi perioodiks.

 

Reisitoetused

Seoses reisitoetuse taotluste rohkusega saab Kulka toetada reise osaliselt, mitte kogu reisi tegeliku maksumuse ulatuses.

Kunsti- ja disainisündmuste külastamist toetatakse Euroopa piires üldjuhul kuni 300 €, kahes erinevas riigis toimuva suurürituse külastamist toetatakse üldjuhul kuni 400 € ja kontinentidevahelist reisi toetatakse üldjuhul kuni 600 € ulatuses.

Reis peab olema põhjendatud ning Kulkast taotletud kulud peavad olema kaetud hinnapakkumistega.

 

Eelarve vormistamisest

Projekti eelarve kulude reale tuleks selgelt ära märkida, millises mahus on konkreetse rea kulu (nt materjalid) plaanitud katta Kulka toetusega ning millises mahus (kui üldse) rahastatakse seda muudest vahenditest.

Kulurea rahastaja selgitus vormis: "Kulka / omafinantseering / Põhjamaade fondid" ei ole hea tava.

Korrektne oleks: “Materjal 1 - Kulka / Materjal 2 - omafinantseering / Materjal 3 - Põhjamaade fondid”.

 

Tutvu enne taotluse tegemist kindlasti sihtkapitali raha jagamise korraga! https://www.kulka.ee/sihtkapitalid/kujutav-ja-rakenduskunst/raha-jagamise-kord