2020. aasta kolmandas jaotuses jagas Kultuurkapital 3,4 miljonit

21. augustil lõppenud kolmandasse taotlusvooru laekus Kultuurkapitalile 2869 taotlust, millega taotleti toetusteks ja stipendiumideks kokku 8,4 miljonit eurot. Taotlustest rahuldati 72,1 % ning Kultuurkapitali nõukogu, sihtkapitalid, toetusprogrammid ja maakondlikud ekspertgrupid jagasid taotluste alusel ja omal algatusel kokku 3,4 miljonit eurot

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas  kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö toetamiseks stipendiumid. Kokku eraldas Kultuurkapitali nõukogu aastaks 50 stipendiumi, mille suurus on 10 000 eurot. Stipendiumiprogrammiga toetatakse avalik-õiguslike ülikoolide loomeerialade õppejõudude loometegevust ja seeläbi akrediteerimiseks vajalikke tasemepunktide omandamist.

III taotlusvooru koondatud eralduste loendid leiate siit

Autovabaduse puiestee Tartu kesklinnas. Foto: Mana Kaasik