Muudatused Eesti Kultuurkapitali töökorralduses

Alates 1. augustist 2023 toimusid muudatused Kultuurkapitali töökorralduses.


Siiani tegelesid sihtkapitalidele esitatud taotluste ja eralduste lepingutega projektijuhid ning aruandeid kontrollisid järelevalvespetsialistid. Edaspidi on igal valdkonnal oma kuraator, kes tegeleb kogu valdkonnaga taotlustest kuni aruanneteni. Loodame, et muudatus teeb nii taotlemise kui ka aruandluse protsessi taotlejate jaoks veelgi lihtsamaks ja selgemaks.

Kuraatorite kontaktandmed leiate Kultuurkapitali lehelt.

 

Valdkonna kuraatorid, kes nõustavad taotlustega ja aruannetega seotud küsimustes:

Simona Gassmann – kirjanduse sihtkapital

Evelin Saul – kujutava ja rakenduskunsti sihtkapital

Liis Viira – arhitektuuri sihtkapital, audiovisuaalse kunsti sihtkapital, Traducta tõlkeprogramm ja Balti Kultuurifond

Kerli Kasak – helikunsti sihtkapital

Raili Jaanson – näitekunsti sihtkapital

Hegle Vilipuu – rahvakultuuri sihtkapital

Tea Kilch – kehakultuuri ja spordi sihtkapital

Merle Liivand – Kultuurkapitali nõukogu, Avatud Eesti Raamatu ja Hieronymuse sarjade tõlkeprogrammid

 

Alates 1. augustist muutus aruannete esitamise kord. Edaspidi ei ole kõigil aruande esitajatel vaja lisada projekti- ja tegevustoetuste aruannetele kulusid tõendavaid maksedokumente (v.a rahvariiete ja instrumentide soetamise projektid) ning füüsilisi lisasid, nt helikandjaid, trükiseid jms (v.a tõlkeprogrammid). Maksedokumentide kontrolli tehakse alates augustist pisteliselt või valimi alusel, kontrollimise korral saadetakse teile sellekohane teavitus 90 päeva jooksul alates aruande esitamise päevast. Tuletame meelde, et kulusid tõendavaid dokumente peavad juriidilised isikud säilitama 7 aastat ning eraisikutel palume dokumente säilitada vähemalt 1 aasta.

 

 

Augustist kehtib uus „Taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise kordning uuenenud on ka raha jagamise põhimõtted. Enne taotluse esitamist soovitame kindlasti tutvuda vastava sihtkapitali, maakondliku ekspertgrupi või programmi kehtiva raha jagamise korraga.

 

Küsimuste korral palun pöörduge oma valdkonna sihtkapitali kuraatori poole ning loodame sujuvale koostööle.