Hiiumaa ekspertgrupp kuulutab välja kandidaatide esitamise alljärgnevatele preemiatele:

Kirjalikud ettepanekud palume saata 20. novembriks e-kirjaga hiiumaa@kulka.ee või aadressil: Leigri väljak 5, Kärdla 92401 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp.

„Kultuuripärl 2015“
Preemia kandidaadiks võib esitada füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid Hiiumaa kultuuri- või spordielu edendamisel vt. ka Hiiu Leht 23.10.2015

„Tänu ja kummardus“   a` 1300 €
(pikaajaline viljakas panus ja tegevus valdkonnas)
arvestusega 1 spordi- ja 1 kultuuri valdkonnas

4 aastapreemiat a` 700 €
(Parim nais- ja meessportlane 2015 ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal 2015)
arvestusega 2 spordi- ja 2 kultuuri valdkonnas

6 tunnustust a ´ 300 €
(tunnustused tublidele tegijatele)
arvestusega 3 spordi - ja 3 kultuuri valdkonnas

Vabas vormis ettepanek tuleb esitada Hiiumaa ekspertgrupile, milles peavad olema:
  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (võimalusel aadress, telefon, e-postiaadress)

Kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 20. november 2015
Kirjalikud ettepanekud palume saata e-postile: hiiumaa@kulka.ee või aadressil: Leigri väljak 5, Kärdla 92401 Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp

Täiendav info telefonil 4636063, 5019113

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta