Taotlemine


  Traducta programm toetab ilukirjanduse, luule, draama ja lastekirjanduse tõlkimist ja väljaandmist. Väljaanne peab olema mõeldud laiemale publikule.

  Loometöötasu saab taotleda füüsiline isik (tõlkija) iseendale.
  Teose väljaandmistoetust saab taotleda välismaa juriidiline isik (kirjastus).


  Traducta programm ei toeta:
  • teaduslikke, akadeemilisi ja hariduslikke töid
  • populaarteaduslikku kirjandust
  • üldist kultuuri- ja kunstikriitikat
  • piiratud kättesaadavusega väljaandeid (nt bibliofiilsed või eriväljaanded)
  • omakirjastatud käsikirju
  • muutmata kordustrükke

  Traducta toetuse saamiseks peavad kirjastajad tegema märkimisväärseid pingutusi toimetamise ranguse, turunduse ja reklaami ning raamatupoodides, raamatukogudes ja konkreetsete meediakanalite kaudu levitamise osas. Raamatut tuleb levitada üleriigiliselt tunnustatud üldiste raamatukaubanduse kanalite kaudu ja see peab olema tavalistes raamatupoodides saadaval vähemalt kaks aastat.

  Loometöötasu või teose väljaandmistoetuse taotlemiseks tuleb taotlus esitada e-kulka kaudu või nõuetekohasel taotlusvormil e-posti aadressil traducta@kulka.ee.

  Taotluste esitamise nõuded on täpsustatud Traducta programmi statuudis.
  Palume 
  järgida statuudis ja taotlusvormidel esitatud nõudeid.