Norsk Pengepung


Norsk Pengepung (Norra rahakott) toetab eesti väärtkirjanduse tõlkimist norra, islandi, taani ja rootsi  keelde ja selle väljaandmist Norras, Islandil, Taanis, Rootsis ja Soomes. 

Norsk Pengepungi eelarve on 150 000 eurot ning selle on annetanud eraannetaja Norrast.  

  • Tõlkija loometöötoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus e-kulka kaudu. 
  • Teose väljaandmistoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus aadressil traducta@kulka.ee või e-kulka kaudu. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta