Eesti Kultuurkapitali seadus (lühend - KultKS)

Eesti Kultuurkapitali seadus võeti vastu 01.06.1994 (RT I 1994, 46, 772)
Eesti Kultuurkapitali seadus jõustus 01.07.1994

Hetkel kehtiv redaktsioon 24.10.2018 (RT I, 24.10.2018, 3)

Hetkel kehtiv redaktsioon  23.12.2022 ( RT I, 13.12.2022, 28)