Arhitektuuri sihtkapital

Sihtkapitali nõukogusse kuulub seitse arhitektuurivaldkonnas tegutsevat isikut, kelle on esitanud arhitektuuriga seotud ühendused. Sihtkapitalide liikmed täidavad oma ülesandeid kuni uue koosseisu kinnitamiseni. Sama isik võib järjest kuuluda sihtkapitali nõukogu kahte koosseisu. Sihtkapitali nõukogu koosseisu kinnitab kultuuriminister. 

Arhitektuuri sihtkapitali nõukogu koosseis 2019-2021

(kinnitatud 25. oktoobril 2019 kultuuriministri käskkirjaga nr 175)

Liige
Liikmekandidaadiks esitaja
Anna-Liisa Unt
Kõrgem Kunstikool Pallas
Epp Lankots
Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing         
Jaak Huimerind aseesimees Eesti Arhitektide Liit
Koit Ojaliiv                                     Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond, Eesti Arhitektide Liit
Mait Väljas esimees                                 Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektuurimuuseum
Merike Rehepapp
Eesti Disainerite Liit
Tiiu Truus  Eesti Sisearhitektide Liit