Eesti Kultuurkapitali nõukogu toetused


Kultuurkapitali nõukogu arutab sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi, sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusi, valdkondadevahelisi ja -üleseid projekte ning nõukogu omapoolseid algatusi.


Kultuurkapitali nõukogu toetab:

  • Eesti seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste või uute algatustena kultuuri- ja spordiürituste korraldamist ja läbiviimist;
  • kultuurivaldkonna perioodilisi väljaandeid;
  • kultuuri- ja spordiorganisatsioonide või üksikisikute osalemist konverentsidel, seminaridel, festivalidel jm üritustel või võistlustel Eestis või väljaspool Eestit;
  • loome- ja teadusalast tegevust.

Nõukogusse otse taotlusi esitada ei saa.