Traducta ekspertkomisjon

Tõlkestipendiumi Traducta komisjon moodustati vastavalt Eesti Kultuurkapitali nõukogu otsusele 5. märtsil 2003. a viieliikmelisena. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat, komisjoni kuuluvad:

  • kirjanduse sihtkapitali esindaja Kultuurkapitali nõukogus
  • Eesti Näitemängu agentuuri esindaja
  • Estonian Literary Magazine’i kolleegiumi esindaja
  • Eesti Kirjanike Liidu esindaja
  • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja

Traducta komisjoni koosseis 17.08.2015 - 30.12.2017

  • Krista Kaer
  • Heidi Aadma
  • Karlo Funk
  • Ilona Kivirähk
  • Ilvi Liive


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta