Traducta ekspertkomisjon

Tõlkestipendiumi Traducta komisjoni kuulub kuus liiget. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat, komisjoni kuuluvad:

 • kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Eesti Instituudi esindaja
 • Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja

Traducta komisjoni koosseis 2018 - 2020

 • Krista Kaer
 • Heidi Aadma
 • Mart Meri
 • Helena Koch
 • Ilvi Liive
 • Tiit Aleksejev


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta