Toetuste väljamaksmine

Toetuste eraldamine

Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud Traducta komisjon ja kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

Toetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.

Lepingu sõlmimine

Toetuse saajaga sõlmib Eesti Kultuurkapital lepingu, milles saaja muu hulgas: 

  • tagab, et Traducta toetus on ära märgitud väljaande tiitellehel (this book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme / logo)
  • kohustub esitama Eesti Kultuurkapitalile lepingus kokkulepitud arvu trükise eksemplare

Eesti Kultuurkapital jätab endale õiguse anda trükise eksemplare edasi erialastele organisatsioonidele.

Toetuste väljamaksmise tingimused

  • Tõlkija loometöötoetusesest makstakse üldjuhul 60% summast välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud ning 40%, kui teos on ilmunud ja Kultuurkapital on saanud kätte kokkulepitud arvu eksemplare.  
  • Väljaandmistoetus makstakse üldjuhul välja, kui teos on ilmunud ja Kultuurkapital on kätte saanud kokkulepitud arvu eksemplare.  
  • Eksemplaride arv sätestatakse lepingus.
  • Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid väljamaksmise tingimustes. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta