Toetuste väljamaksmine

Toetuste eraldamine

Toetuste eraldamise otsustab Eesti Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud Traducta komisjon ja kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu.

Toetust ei eraldata, kui tõlge või teos on ilmunud enne taotluste esitamise tähtaega.

Lepingu sõlmimine

Toetuse saajaga sõlmib Eesti Kultuurkapital lepingu, milles saaja muu hulgas: 

  • tagab, trükises on programmi Traducta toetuse äramärkimine tõlke sihtkeeles järgmises sõnastuses: "Selle raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapitali programm Traducta" (inglise keeles: "This book has been supported by the Estonian Cultural Endowment, Traducta programme.", millele tuleb lisada logo),  
  • kohustub esitama Eesti Kultuurkapitalile 5 (viis) trükise eksemplari.

Eesti Kultuurkapital jätab endale õiguse anda trükise eksemplare edasi erialastele organisatsioonidele.

Toetuste väljamaksmise tingimused

  • Tõlkija loometöötoetusesest makstakse üldjuhul 60% summast välja pärast seda, kui kirjastus on tõlke vastu võtnud ja heaks kiitnud ning 40%, kui teos on ilmunud ja Kultuurkapital on saanud kätte 5 (viis) trükise eksemplari.
  • Väljaandmistoetus makstakse üldjuhul välja, kui teos on ilmunud ja Kultuurkapital on kätte saanud 5 (viis) trükise eksemplari.
  • Komisjon jätab endale õiguse teha erandeid väljamaksmise tingimustes.